fbpx

Yönetim Sistem Politikalarımız

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 
Otomotiv ve Bilişim sektöründe talep edilen ürünleri istenen;

Özelliklerde,
 

Kalitede,

 
Terminde

 
Üretmek/Temin etmek, maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak ve yönetim sistemi şartlarına uyarak sürekli iyileştirme için gerekli tüm tedbirleri almak, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle uyum içerisinde çalışmaktır.

 

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ (BGYS)

 
İş sürekliliğinin sağlanması ve güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve riskin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. “Bilgi Güvenliği Politikası ve Uygulamaları‘’ ile Kuralkan bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik özelliklerinin korunması sağlanacaktır. Kuralkan yönetimi, bu politikanın uygulanması ile

 
Yasal zorunluluklara uymayı
 

Üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı

 
Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı

 
Güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirmeyi

 
Kuralkan imajını ve güvenilirliğini korumayı

 
Rekabet ve avantaj oluşturmayı

 
ilkeleri olarak benimser.

 

Kuralkan Bilişim Ve Otomotiv; ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş ve şartlarını yerine getirmeyi, etkinliğini sürdürmeyi ve sürekli geliştirme faaliyetini devam ettirmeyi, yasal şartlar, sözleşme şartları ile yükümlülükleri ve müşteri şartlarını da göz önünde bulundurarak, mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı politikası olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur.